Over Mini Theater Friesland

Stichting Mini Theater Friesland heeft als belangrijkste doelstelling het brengen van Nederlandstalig kwaliteitstoneel door amateurs. Door een combinatie te maken van ervaren en onervaren spelers hopen we het amateurtoneel te stimuleren en tegelijkertijd hoogwaardige, bijzondere voorstellingen neer te zetten.

We werken met wisselende spelers en met wisselende regisseurs en soms eigen tekstschrijvers. De spelers worden d.m.v. audities geselecteerd voor een bepaald stuk. Deze wijze van werken heeft een meerwaarde: iedereen die geïnteresseerd is in amateurtoneel krijgt zo een kans mee te doen aan een professionele productie.

Van de spelers wordt een eigen bijdrage gevraagd van 105 euro per productie. Dit moet worden gezien als ware het cursusgeld of een lidmaatschap. Dit bedrag wordt gerekend om een deel van de kosten van de productie te kunnen financieren. Dit bedrag kan desgewenst in termijnen worden betaald. 

De afgelopen jaren heeft het MTF met succes de doelstellingen nagestreefd en gehaald dankzij een groot aantal vrijwilligers die door de jaren heen zich hebben ingezet voor de stichting. Het bestuur heeft ook voor de komende jaren een ambitieus plan voor ogen om het amateurtoneel in Friesland (én Heerenveen specifiek) te dienen.