Sponsor worden?


Stichting Mini Theater Friesland is afhankelijk van subsidies en sponsoren voor het realiseren van haar doelen.

Om onze producties verder te kunnen professionaliseren en uit te breiden, zijn we op zoek naar nieuwe sponsors. Draagt u het amateurtoneel in de breedste zin én het Mini Theater Friesland een warm hart toe? Dan zijn we daar zeer dankbaar voor.