Mini Theater Friesland blij met bijdrage Rabobank Coöperatiefonds

We zijn verheugd te kunnen melden dat het Mini Theater Friesland gisteren, 12 oktober, bij de Rabobank in Heerenveen een cheque uitgereikt heeft gekregen van maar liefst 2500 euro. Het Mini Theater had bij de bank een aanvraag gedaan voor een bijdrage ten behoeve van de vervanging van de licht en geluidsinstallatie. Deze hadden het beiden vorig jaar begeven. We hebben ambitie voor de toekomst en bij een aantal van onze activiteiten is een eigen installatie onmisbaar. We zijn blij dat we hiermee een begin kunnen maken met de uitvoering van onze plannen.

 Het Coöperatiefonds van Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland is er voor lokale maatschappelijke initiatieven die de leefbaarheid in de omgeving vergroten. Leden van de ledenraad van de bank beslissen over de aanvragen. Het coöperatiefonds wordt gevormd vanuit het coöperatief dividend van de bank waarmee een deel van de nettowinst van de bank ter beschikking wordt gesteld aan veelal maatschappelijke doelen.

Op de foto staan van links naar rechts: Anneke Hospes (Rabobank), Cora Hoeksma (voorzitter MTF) en Ineke de Vries (Artistiek leider MTF)